Beeldende therapie, Begeleiding en Coaching

Even voorstellen

Mijn Naam is Claartje de Vries POH- GGZ Hulpverlener en Beeldend Vaktherapeut. Naast het begeleiden en behandelen van Volwassenen, kinderen en hun ouders met psycho-sociale problematiek, heb ik ervaring in het werken met mensen die bekend zijn met autisme, verslaving of ernstiger psychiatrische ziekte beelden. De hulpverlening is een traject dat zichzelf staat en kan aansluiten op dat van andere behandelaren en begeleiders.

Vanuit praktijk “Claarheid” bied ik training ter ontwikkeling van een positief zelfbeeld, emotionele weerbaarheid, planning en handelingsvaardigheid door middel van beeldende therapie, ambulante begeleiding en coaching. Ik geef dit aan mensen die te maken hebben met een fysieke, cognitieve, psychosociale belemmering of chronische psychiatrische-sociale problematiek. Doel is het ontwikkelen van je eigen kracht in een zo zelfstandig mogelijk leven: werk, zinvolle dagbesteding, huishouden, financiën, opvoeding van je kind.

Therapie wordt vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering, onder vermelding van aanvullend psychologische behandeling. Behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de gemeente.

Je bent welkom mét een WMO indicatie van de gemeenten Heerde, Epe, Hattem en op doorverwijzing van de huisarts, psycholoog of andere behandelaar. Daarnaast kan je bij mij ook terecht voor de aanvraag van een begeleidings-indicatie, die samen met jou bij de gemeente aangevraagd kan worden.

In gesprekken, praktische begeleiding of Beeldende therapie leer je de regie over je eigen leven te nemen, ingrijpende gebeurtenissen uit je leven te verwerken en inzicht te ontwikkelen in wat je Doet, Denkt en Voelt; wat je nodig hebt, op een goede manier voor jezelf kunt zorgen en voor jezelf op kunt komen, met in acht neming van bestaande belemmeringen.

Dat doen gebeurt door op een passende manier aan te sluiten op wat zich vandaag bij jou aandient en je bezig houdt. Je leer te herkennen wat je nodig hebt; van wie, waar, wanneer en hoe. Je leert dat je er niet alleen voor staat. Dat geeft duidelijkheid, veiligheid groeiend zelfvertrouwen en maakt dat je kunt groeien als een vrij mens met een positief zelfbeeld.

Kortom, Praktijk Claarheid biedt een plek waar je jezelf kunt zijn en een luisterend oor vindt. Centraal staat dat jij je eigen weg mag vinden in en met jouw eigen kracht.
Dat maakt je blij en geeft rust!

Naast haar werk als vrijgevestigd hulpverlener, werkt ze bij een reguliere Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) instelling en heeft ze jarenlange ervaring als gespecialiseerd hulpverlener.

Lid van NVBT Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie /F.V.B., Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Bent u benieuwd of Claartje iets voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.


AGB code praktijkhouder 90(0)52430
KvK 05972

Indien nodig kunt u een beroep doen op een klachtenregeling.

Samenwerkende partners

Psychologenpraktijk "In zicht";
Simon van Slingerlandtplein 8
8022 BH Zwolle
telefoon: 06 - 1404 7618

Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie
Vosbergerweg 1
8181 JG Heerde
telefoon: 0578-760 040

FVB Beroepsvereniging:
www.vaktherapie.nl

NVBT Beroepsvereniging:
www.beeldendetherapie.org

Zorgwijzer:
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie