Wat kunt u verwachten?

Claarheid biedt hulp bij een zo zelfstandig mogelijk leven, huishouden, financiŽn, opvoeding van je kind; geeft inzicht in wat je Doet, Denkt en Voelt. Hulp vragen wanneer je het nodig hebt is blijk geven van zelfstandigheid. Begeleiding, beeldende therapie of coaching is een goede manier om inzicht in en grip op het eigen functioneren te krijgen.

Het complete behandelproces ziet er als volgdt uit:
  • Kennismakings gesprek
  • Intake gesprek
  • Omschrijving hulpvraag
  • Plan op stellen: wat gaan we doen?
  • Evaluatie met de cliŽnt
  • Rapportage aan verwijzer/hulpverlener


Begeleiding,

past bij mensen met uiteenlopende psychische, sociale en praktische begeleidingsvragen. Samen met u bekijk ik op welke gebieden ondersteuning nodig is. Ik help u bij het vinden naar een geschikte opleiding, werk of dagbesteding. Maar ook bij het aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld voor administratie of het onderhouden van sociale contacten.

Beeldende therapie,

is heel geschikt voor u als u het om wat voor reden dan ook moeilijk vindt om uw gevoelens door praten alleen bloot te leggen. Gevoelens kunnen zo vaag en ingewikkeld zijn. Sommige mensen zijn juist zo vaardig met taal dat hun gevoel wordt ondergesneeuwd door hun verstand. Ook dan is praten misschien niet de meest voor de hand liggende vorm van therapie. Het gebruik van beelden kan u dan een opening geven.

Coaching,

is de ander leren te leren. Ik geef ondersteuning aan ouders/opvoeders, leerkrachten, hulpverleners, mantelzorgers en andere naastbetrokkenen om hun de vaardigheden te vergroten bij de inzet van hun dagelijkse werkzaamheden.