Begeleiding

Begeleiding past bij mensen met uiteenlopende psychiatrische of psychosociale belemmeringen. Afhankelijk van uw hulpvraag ontvangt u begeleiding thuis of in mijn praktijk. Samen bekijken we op welke gebieden en hoe ondersteuning nodig is. De begeleiding kan, afhankelijk van uw hulpvraag variëren van één tot meer uren per week.

Ik geef u begeleiding bij het zoeken naar een geschikte opleiding, werk of dagbesteding. Maar ook bij het aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld voor administratie of het onderhouden van sociale contacten.

Wanneer u problemen ondervindt bij de verzorging en opvoeding van uw kind(eren) kan ik als gezinsbegeleider u ondersteunen in uw rol van ouder/opvoeder op te pakken.

  • Speelleergroep voor kinderen met gedrag-, leerproblemen
  • Inloop huiskamer atelier voor volwassenen